Det europeiske forskningsprogrammet for måleteknikk

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 912/2009/EF om European Metrology Research Programme (EMRP)

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2012

Nærmere omtale

Red.anm.: Fra norsk side vil Justervesenet delta i EMRP-programmet.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

Formålet med dette forslag, der er baseret på EF-traktatens artikel 169, er at oprette et europæisk program for metrologisk forskning (EMRP), der omfatter 22 nationale programmer for metrologisk forskning og dermed forbedre effektiviteten og virkningen af offentlig metrologisk forskning. Målet er at bidrage til at strukturere det europæiske forskningsrum gennem bedre koordination og at håndtere Europas fælles udfordringer, øge disse programmers indvirkning og fjerne barriererne mellem de nationale programmer. Følgende medlemsstater eller lande, der er associeret med syvende rammeprogram (FP7), deltager: Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige samt Norge, Schweiz og Tyrkiet. Desuden kan Institut for Referencematerialer og -målinger under Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) associeres med programmet.

Initiativet blev annonceret i særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af syvende rammeprogram. Ifølge EMRP-initiativet skal deltagerlandenes nationale bidrag udgøre 200 mio. EUR, herunder en fleksibilitet på nationalt plan på op til 50 % af det nationale bidrag og en forventet EU-støtte på 200 mio. EUR.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Anvendelsesdato i EU
03.10.2009
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet