Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter

Tittel

Forslag til Europaparlaments om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europeiske Fellesskab (Kodifiseret utgave)

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet