Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endring av den tradisjonelle betegnelsen "Vin de paille"

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/400 av 16. februar 2023 om godkjenning av en endring av en tradisjonell betegnelse i vinsektoren i henhold til artikkel 115 nr. 2 i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 ("Vin de paille")

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/400 of 16 February 2023 approving a modification of a traditional term in the wine sector in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council (‘Vin de paille’)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) In accordance with Article 28(2) and (3) and Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33, the Commission has examined the application for the approval of a modification to the traditional term ‘Vin de paille’ forwarded by France and has published it in the Official Journal of the European Union.

(2) No statement of objection has been received by the Commission under Article 22 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/34.

(3) In accordance with Article 31(3) of Delegated Regulation (EU) 2019/33, the modification of the traditional term ‘Vin de paille’ should therefore be approved and entered in the electronic register of protected traditional terms referred to in Article 25 of Implementing Regulation (EU) 2019/34.

(4) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.02.2023
Anvendelsesdato i EU
14.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet