Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien

Tittel

Rådsdirektiv 90/377/EØF av 29. juni 1990 om innføring av en fremgangsmåte i Fellesskapet som sikrer åpenhet om prisene på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien

Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Olje- og energidepartementets bakgrunnsinformasjon

Hovedinnhold
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at foretak som leverer gass eller elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien oversender Eurostat opplysninger om:

* priser og salgsvilkår for sluttbrukere av gass og elektrisk kraft i industrien,
* gjeldende prissystemer
* inndeling av forbrukerne og de tilsvarende mengder i kategorier etter forbruk, for å sikre at kategoriene er representative på nasjonalt plan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.1990
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1991
Anvendelsesdato i EU
01.07.1991

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.1994