Adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2008 av 26. juni 2008 om endring av forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker angående adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål

Commission Regulation (EC) No 606/2008 of 26 June 2008 amending Regulation (EC) No 831/2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Fianansdepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2008

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til adgang til fortrolige data for vitenskapelige formål, inntatt i vedlegg XXI i EØS-avtalen, oppstiller vilkårene for forskeres tilgang til konfidensielle data fra Fellesskapet til statistisk bruk i forskningen. I forordningen listes opp de ulike aktuelle datakildene for forskers tilgang til konfidensielle data. Frigivelse av opplysninger for et bestemt forskningsprosjekt skal nektes dersom den nasjonale myndigheten som sendte inn opplysningene ønsker det.

Formålet med den nye forordningen er å etterkomme et økende behov fra forskere og det vitenskapelige miljø til å kunne motta konfidensielle data fra strukturundersøkelsen om landbruket (Farm Structure Servey). Ved å ta denne undersøkelsen med på listen over tilgjengelige data gjøres forskere bedre i stand til å studere sammenhengen mellom de ulike kjennetegn for de enkelte landbruksenheter, for eksempel dyrket areal, husdyrbestand og arbeidskraft. Det vil også gi forskere mulighet til å forbedre de regionale landbruksmodellene og -indikatorene som per i dag er basert på aggregerte data.

Merknader
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2008
Anvendelsesdato i EU
17.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 366-367
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0606
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro