Utviklingen av EUs indre marked for gass og elektrisitet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Rapport om oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 11.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I slutningen af 2008 og i 2009 blev verden ramt af den finansielle og økonomiske krise. Det indvirkede direkte på energiefterspørgslen og fik uventet olieprisen til at falde på de internationale markeder, hvilket igen fik konsekvenser for gas- og elpriserne.

En konflikt mellem to virksomheder uden for EU (Gazprom i Rusland og Naftogaz i Ukraine) medførte, at gasleverancerne til EU stod over for en hidtil uset trussel. Mellem den 6. og den 20. januar 2009 blev gasstrømmene mellem Rusland og EU via Ukraine afbrudt, og det ramte flere medlemsstater.

2009 var også et vigtigt år på grund af den tredje lovpakke for det indre energimarked, som blev vedtaget den 13. juli 2009. Den tredje lovpakke indeholder forbedringer af det regelsæt, som er nødvendigt, for at åbningen af markederne kan få fuld virkning, således at energipriserne kan blive lavest mulige og energisikkerheden og –bæredygtigheden kan forbedres.

I denne rapport diskuteres det, hvordan ovennævnte begivenheder har indvirket på EU's markeder for elektricitet og gas i det forløbne år, og hvordan de kan tænkes at påvirke udviklingen på markederne i den kommende tid.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2010

EØSEFTA/EØS-flagg