State Aid Scoreboard: Statsstøtte i EU/EØS-området høsten 2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen: State Aid Scoreboard - oppdatering høsten 2008

Status:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.11.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Utdrag fra Kommisjonens pressemelding 18.11.2008, dansk utgave)

Statsstøtte: den seneste resultattavle viser, at medlemsstaterne er på vej mod mere målrettet støtte
Europa-Kommissionens seneste resultattavle for statsstøtte viser, at medlemsstaterne i stigende grad gør brug af de muligheder, som EU's nyligt reviderede statsstøtteregler giver for bedre at målrette deres støtte. Medlemsstaterne ydede i gennemsnit 80 % af deres støtte til horisontale målsætninger i 2007, sammenlignet med 50 % i midten af 1990'erne med øgede udgifter til F&U-støtte og miljøstøtte. Med den nuværende finanskrise har en koordineret indsats fra medlemsstaternes og Kommissionens side sikret, at støtteordninger til fordel for finanssektoren har kunnet gennemføres hurtigt i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Konkurrencekommissær, Neelie Kroes, udtalte: "Jeg hilser medlemsstaternes bestræbelser på bedre at målrette deres støtte meget velkomne. Sammenlignet med, at 50 % af støtten gik til horisontale målsætninger i 1990'erne, ser dagens tal på 80 % meget sunde ud." På baggrund af den økonomiske tilbagegang er målrettet støtte endnu vigtigere.

I de sidste 25 år er det generelle niveau for statsstøtte faldet fra mere end 2 % af BNP i 1980'erne til omkring 0,5 % i 2007. Selv om resultattavlen fremhæver den fortsatte tendens til, at medlemsstaterne fokuserer deres støtte på horisontale målsætninger, bemærker den imidlertid, at rednings- og omstruktureringsstøttens andel efter den nylige finanskrise må forventes at stige betydeligt for nogle lande i 2008.

Støtte til overvindelse af finanskrisen
En koordineret indsats fra medlemsstaternes og Kommissionens side har gjort det muligt at foretage en hurtig gennemførelse af passende støtteordninger til imødegåelse af finanskrisen i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Ekstraordinære omstændigheder på markederne og det store antal anmeldelser stiller Kommissionen over den store udfordring, det er at behandle disse sager hurtigt, samtidig med at den sikrer, at foranstaltningerne er rimeligt afpassede og ikke diskriminerer mellem virksomheder. Med et godt samarbejde fra medlemsstaternes side og en hurtig indførelse af en hasteprocedure er det lykkedes for Kommissionen at reagere på anmeldelser og vedtage beslutninger på rekordtid – somme tider inden for 24 timer (f.eks. Bradford og Bingley, se IP/08/1437, eller for et generelt overblik over nylige beslutninger MEMO/08/674).

Forenkling
Efter reformerne af handlingsplanen for statsstøtte i 2005 (se IP/05/680) er et stigende antal støtteforanstaltninger nu fritaget fra en forudgående vurdering fra Kommissionens side, enten i medfør af de minimis-forordningen (se IP/06/1765) eller den nyligt vedtagne generelle gruppefritagelsesforordning (se IP/08/1110). Det sæter Kommissionen i stand til at fokusere på de sager, der giver anledning til de største konkurrencefordrejninger.

Allerede i 2007, før den generelle gruppefritagelsesforordning, tegnede gruppefritagne foranstaltninger sig for 65 % af alle foranstaltninger sammenlignet med 40 % i 2002, selv om dette endnu ikke kommer til udtryk i samme grad i udgifterne: 13 % af den samlede støtte blev ydet i kraft af gruppefritagelser i 2007 (sammenlignet med 6 % i 2006). Den generelle gruppefritagelsesforordning gør det lettere for medlemsstaterne at yde den rigtige type støtte og især at lette adgangen til finansiering, især for SMV'er, og at finde en endnu mere effektiv løsning på den aktuelle finansielle og økonomiske krise.

Håndhævelse
Resultattavlen noterer også fremskridt med hensyn til tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig støtte. Ved udgangen af juni 2008 var der 47 tilbagesøgningsbeslutninger, der endnu ikke var blevet efterkommet, mod 93 ved udgangen af 2004. Desuden blev 7,1 mia. EUR tilbagebetalt sammen med 2,4 mia. EUR i renter. Dette betyder, at næsten 90 % af det samlede beløb i form af ulovlig og uforenelig støtte effektivt var blevet tilbagebetalt af støttemodtagerne ved udgangen af juni 2008 sammenlignet med kun 25 % ved udgangen af 2004.

Kommissionen finder, at den nationale håndhævelse af reglerne om statsstøtte er vigtig for det generelle kontrolsystem med hensyn til statsstøtte, og den iværksatte for nylig en offentlig høring om et sæt retningslinjer, der skal bistå medlemsstaternes domstole med at anvende EU's statsstøtteregler (se IP/08/1384).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2008
Annen informasjon