Single European Sky II-pakken: Kommisjonens meddelelse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosiale utvalget og Regionskomiteen: Single European Sky II: mot mer bærekraftig og effektiv lufttrafikk

Del av:

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Den massive stigning i efterspørgslen efter lufttransport belaster kapaciteten i infrastrukturen: 28 000 daglige flyvninger, der foretages af 4 700 kommercielle luftfartøjer, belaster lufthavne og lufttrafikstyring (ATM) til det yderste. Fragmenteringen af lufttrafikstyring hæmmer en optimal kapacitetsudnyttelse og påfører luftfartssektoren unødvendige udgifter. Sikkerhedskravene må forbedres sideløbende med den øgede trafik.

Den voksende miljøbevidsthed lægger også pres på luftfarten for at den dokumenterer sine miljøpræstationer. Kommissionen har opstillet en pakke af forslag for at tage fat på disse emner.

For det første må der strammes op på lovgivningen om det fælles luftrum for at imødegå præstations- og miljørelaterede udfordringer.

For det andet skal den fremtidige teknologi leveres af SESAR-programmet (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum).

For det tredje skal Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) have udvidet sine kompetencer til at omfatte flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester. Og for det fjerde må "handlingsplanen for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne" gennemføres.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg