Sikkerhet og grenseforvaltning: ny Schengen-strategi

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Sikkerhet og grenseforvaltning: ny Schengen-strategi

(In preparation) Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Security and border management – new Schengen strategy

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Høring om initiativet for ny Schengen-strategi igangsatt av Kommisjonen 19.1.2021 med frist 16.3.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 14.1.2021)

Sikkerhed og grænseforvaltning: ny Schengenstrategi

Om dette initiativ

Covid-19-pandemien, sikkerhedsproblemer og migrationsforvaltningsudfordringer har fået EU-landene til at genindføre kontrol ved de indre grænser og i visse tilfælde forlænge den flere gange siden 2015.

Kommissionen sigter mod at vedtage en Schengenstrategi for et stærkere grænsefrit område, som omfatter:

• en ajourføring af Schengengrænsekodeksen

• en gennemgang af Schengenevalueringsmekanismen med henblik på at gøre Schengenområdet stærkere, mere modstandsdygtigt og tilpasset til nye udfordringer og derved garantere den fri bevægelighed for personer.

Køreplaner

Feedbackperiode: 14 januar 2021 - 08 februar 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)223040

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Annen informasjon