Rådskonklusjoner om fellesforskning inkludert initiativet om bekjempelse av nevrodegenerative sykdommer og Alzheimers

Tittel

Conclusions on research joint programming: initiative on combating neurodegenerative diseases (Alzheimer's)

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 4.12.2009

Nærmere omtale

Red. anm.: I rådskonklusjonene om fellesforskning (samarbeid mellom nasjonale, offentlige forskningsprogrammer) anbefales det at pilot-initiativet om forskning på nevrodegenerative lidelser, inkludert Alzheimers, fortsettes. I tillegg ønsker Rådet at man utreder interessen og mulighetene for fellesforskning på tre andre områder:

– Agriculture, food security and climate change
– Health, food and prevention of diet related diseases
– Cultural heritage, climate change and security;

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.12.2009