Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2015-2016

Tittel

Council conclusions on a homogeneous extended single market and EU relations with Non-EU Western European countries

Siste nytt

Rådskonklusjoner vedtatt 13.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 15.12.2016)

EU fornøyd med samarbeidet med Norge

Forholdet til Norge er nært, stabilt og har styrket seg i løpet av de to siste årene, konkluderer EU i en ny evaluering.

EU foretar en gjennomgang av sitt forhold til de europeiske ikke-medlemslandene hvert annet år. Evalueringen av perioden 2015-2016 ble vedtatt på EUs utenriksminister­møte 13. desember 2016.

EU er generelt sett svært fornøyd med forholdet til Norge og anser at det nære og stabile samarbeidet er styrket i løpet av de to siste årene.

Norge anses som en nær og forutsigbar partner på alle områder, og EU trekker spesielt frem samarbeidet på migrasjonsområdet, utenriks- og sikkerhetspolitikk, og energi- og klima.

Gledelig, og ikke uventet

– Det er gledelig å få en slik tilbakemelding fra vår viktigste samarbeidspartner, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

– Regjeringen har som målsetting at Norges skal være en aktiv og konstruktiv partner, og det er godt at det legges merke til. Vi merker oss også at EU verdsetter Norges betydelige finansielle bidrag til reduksjon av sosiale og økonomiske ulikheter gjennom EØS-finansieringsordningene.

Etterslepet må reduseres

EU anser at EØS-samarbeidet fungerer tilfredsstillende, men viser til etterslepet når det gjelder innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen og understreker nødvendigheten av større effektivitet.

– Norge enig i at etterslepet må reduseres og dette blir én av hovedprioriteringene under det norske EØS/Efta-formannskapet neste år. Alle tre EØS/Efta-statene må gi sitt samtykke for at regelverk skal tas inn i EØS-avtalen, og vi vil gjøre det vi kan for å skape ytterligere fremdrift, sier Vik Aspaker.

Les Rådets konklusjoner

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet