Konsultasjon om fremtiden til Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)

Tittel

Siste nytt

Rapport fra Norges EU-delegasjon 2.5.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons rapport 2.5.2011)

Åpen høring om innovasjon i Europa
Sist oppdatert: 02.05.2011 // Europakommisjonen lanserte 14. april en åpen høring om den fremtidige strategien for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT), som skal arbeide for å fremme innovasjon i Europa. Frist for innspill er 30. juni 2011. Norge deltar i EIT i kraft av EØS-avtalen og bidrar økonomisk til EIT. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

Konsultasjonene skal bidra til utviklingen av den videre strategiske innovasjonsagendaen for EIT. Kommisjonen skal legge frem denne i desember 2011. Strategien vil ta for seg EITs hovedprioriteringer frem mot 2020, herunder instituttets målsetninger, finansiering og fremtidige temaer. Høringen er nettbasert, men det åpnes også for skriftlige innspill. Alle kan bidra med innspill. Tilbakemeldingsskjemaet finnes her. Pressemelding om konsultasjonene finnes her.

EIT del av Europa 2020
EIT-høringen er et supplement til den brede debatten som nå pågår om den fremtidige EU-finansieringen av forskning og innovasjon. Grønnboken om et felles strategisk rammeverk, (Common Strategic Framework (CSF)), for rammeprogrammet for forskning, rammeprogrammet for innovasjon og konkurransekraft og EIT ble lagt fram i februar 2011.

EIT skal bidra til verdensledende innovasjon gjennom integrasjon i kunnskapstriangelet som består av utdanning, forskning og innovasjon. EIT skal også bidra i flere av flaggskipene i Europe 2020-programmet, blant andre Innovasjonsunionen, Ungdom på vei, Dagsorden for nye ferdigheter og jobber og Digital dagsorden for Europa. EIT har sete i Budapest og har nylig inngått syvårige avtaler med de tre første kunnskaps- og innovasjonssamfunnene – Knowledge and Innovation Communities (KICs) – innenfor henholdsvis klima, energi og IKT. Disse opererer fra 16 steder i Europa. Norge deltar i EIT i kraft av EØS-avtalen og bidrar økonomisk til EIT. Det er for tiden ingen norsk node i de tre etablerte KICene. Nye utlysninger for KICs vil kunne følge på bakgrunn av den nye strategien for EIT. Høringen er en anledning til å være med på å utforme den fremtidige strategien for EIT.