Kommisjonens rapport om konkurranseevnen 2008

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Kommisjonens rapport om konkurranseevnen 2008

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.11.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

EU står over for en skiftende internationale virkelighed. Aktuelt er de finansielle markeder i en alvorlig krise, der er begyndt at brede sig til realøkonomien. Politiske beslutningstagere i hele verden arbejder på at genoprette tilliden til det finansielle system. I 2008 har svingende råvare-, fødevare- og energipriser og en svækkelse af dollaren over for euroen påvirket den økonomiske udvikling. Denne udvikling understreger Europas behov for yderligere at øge sin kapacitet til tilpasning til eksterne chok ved at udvikle en vidensbaseret økonomi og øge konkurrenceevnen gennem et fortsat engagement i strategien for vækst og beskæftigelse. Den europæiske konkurrenceevne er i centrum for analysen af Kommissionens årlige rapport om konkurrenceevnen. Dens primære fokus er på de seneste ændringer af EU's produktivitetsvækst, som er den primære drivkraft bag konkurrenceevne på lang sigt. Ud over dette analyserer Kommissionens rapport om konkurrenceevnen 2008 forskellige faktorer, som kan have en indvirkning på konkurrenceevnen, såsom åbenhed inden for handel og direkte udenlandske investeringer og virksomhedernes sociale ansvar (VSA) såvel som EU's nylige forslag til en bæredygtig industripolitik. Dette års rapport undersøger også i dybden konkurrenceevnen for den vigtigste del af vores økonomi, de små og mellemstore virksomheder (SMV).

Kommissionens rapport om konkurrenceevnen 2008 viser en fortsat forbedring af den europæiske økonomi med hensyn til produktivitet og levestandard i forhold til USA, om end bruttonationalprodukt (BNP) per capita-niveauerne i 2007 stadig var omkring en tredjedel lavere end i USA. Både på makro-niveau og på sektorniveau er totalfaktorproduktiviteten en vigtig kilde til forskellen mellem USA og EU. En række faktorer, såsom innovation, bedre institutionelle og erhvervsmiljø, forbedret ledelsesmæssig praksis og adgang til IKT forklarer det højere bidrag af totalfaktorproduktiviteten til produktiviteten i USA i forhold til EU-landene. Intra-EU-forskelle i produktivitet er faldende, nye medlemsstater er ved at hale ind på de øvrige, og nogle af de rigeste EU-medlemsstater er faktisk bedre end USA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2008