Havobservasjoner: mulige EU-tiltak

Tittel

Kommisjonens innledende konsekvensanalyse. Havobservasjoner

Commission Inception impact assessment. Ocean observation

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 27.11.2020 med frist 19.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 22.10.2020)

Havobservation — et fælles ansvar

Havobservation er af afgørende betydning for videnbasen i forbindelse med den grønne pagt. Dataene indsamles af forskellige myndigheder til forskellige formål.

Formålet med dette initiativ er at nå frem til en fælles EU-tilgang til at måle én gang og anvende dataene til mange formål.

Initiativet indeholder forslag til:

• en fælles planlægning af observationsaktiviteter

• en ramme for samarbejde på nationalt plan og EU-plan.

Køreplaner

Feedbackperiode: 22 oktober 2020 - 19 november 2020

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2020)5778135

Offentlig høring

Feedbackperiode: 27 november 2020 - 19 februar 2021

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet