Gjennomføringen av "Small Business Act for Europe"

Tittel

Kommisjonens arbeidsdokument: Rapport om gjennomføringen av SBA

Siste nytt

Rapport fra Kommisjonen lagt fram 15.12.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens rapport, dansk utgave)

Sunde smv'er er nøglen til fremtidens beskæftigelse og velstand i EU. Derfor lancerede Kommissionen i juni 2008 et ambitiøst nyt politisk initiativ, en Small Business Act for Europe (SBA), for at prioritere smv'erne i beslutningstagningen, styrke deres jobskabelsespotentiale i EU og fremme deres konkurrenceevne både på det indre marked og på de globale markeder. Som et nøgleelement sigter SBA mod at gøre princippet "Tænk småt først" til en realitet i politikker og beslutningstagning på alle niveauer i EU.

Den finansielle og økonomiske krise har yderligere understreget behovet for vidtrækkende og omfattende politiske foranstaltninger til fordel for smv'erne. Da Rådet (konkurrence) vedtog SBA i december 2008, blev det også enigt om en handlingsplan med foranstaltninger, hvis gennemførelse prioriteres for bedre at tage hensyn til smv'ernes behov under den globale krise, idet der fokuseres på at forbedre adgangen til finansiering, adgangen til markederne og lovgivningsrammerne. Det Europæiske Råd godkendte efterfølgende denne i december 2008. Europa-Parlamentet har støttet SBA og opfordret medlemsstaterne til at gennemføre SBA i dens helhed. Sidst, men ikke mindst, har Regionsudvalget også på det stærkeste støttet behovet for fuldt ud at frigøre smv'ernes potentiale via SBA.

Denne rapport indeholder en sammenfatning af de fremskridt, der er gjort i 2009, som har været det første hele år med gennemførelse af SBA, hvor der hovedsageligt er blevet fokuseret på foranstaltningerne i SBA-handlingsplanen og i den europæiske økonomiske genopretningsplan.

Både Kommissionen og medlemsstaterne har gjort en stor indsats for at forbedre smv'ernes adgang til finansiering, fremme deres adgang til markedet i EU og markederne i tredjelande og forbedre rammebetingelserne for smv'er, navnlig ved at fjerne unødvendige administrative byrder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2009