Fremdriftsrapport om EUs innovasjonsinitiativ om "lead markets"

Tittel

Kommisjonens arbeidsdokument. Lead market-initiativet for Europa: midtveis fremdriftsrapport

Siste nytt

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 11.9.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdokumentet, engelsk utgave)

The scope of this mid-term progress report is defined in the LMI Communication [*] where it says: “A mid-term progress report will be presented in 2009 on the progress in implementing the action plans and on the commitment of public and private stakeholders”. The report consists of six chapters and an executive summary. Chapter 2 provides an assessment of the progress made in the six action plans and the cross-cutting activities of the LMI implementation. Chapter 3 presents an analysis of the involvement of Member States, business and other stakeholders in the LMI’s implementation. Chapter 4 provides an overview of the methodological approach used for assessing the impact of the LMI, in preparation of the final report of 2011. Chapter 5 proposes some suggestions for future directions of the LMI. Chapter 6 revisits the identification process for additional lead market sectors.

*Commission Communication, A Lead market initiative for Europe, COM (2007) 860 (final 21.12 2007).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.09.2009
Annen informasjon