Flerspråklighet: en ressurs for Europa og en felles forpliktelse

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen. Flerspråklighet: en ressurs for Europa og en felles forpliktelse

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram 18.9.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

I EU har de senere års udvidelser gjort sit til at øge den sproglige mangfoldighed: Der er nu 23 officielle EU-sprog, og derudover tales mere end 60 andre sprog i bestemte regioner eller af bestemte befolkningsgrupper. Globaliseringen og migrationsstrømmene føjer yderligere sprog til den sprogmosaik, der er de europæiske borgeres hverdag. Den sproglige mangfoldighed er uden tvivl et af EU's mest karakteristiske kendetegn, og den berører ikke kun borgerne socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt, men påvirker også det økonomiske og politiske liv i EU-landene. Disse vilkår udgør en udfordring for EU, og med denne meddelelse ønsker vi at tage udfordringen op og foreslår en strategi, der går ud på at integrere flersprogetheden i en lang række af EU's politikområder.

Meddelelsen opfordrer medlemsstaterne og de andre EU-institutioner til ved forenede kræfter at støtte og opmuntre borgerne til at lære sprog. Den beskæftiger sig bl.a. med:

* hvilken betydning sprog har for at forbedre den gensidige forståelse i et multikulturelt samfund
* hvordan sprogkundskaber bidrager til at forbedre borgernes jobmuligheder og øge virksomhedernes konkurrencefordele
* hvordan EU-borgerne kan tilskyndes til at lære at tale to sprog ud over deres modersmål
* hvordan medierne og de nye teknologier kan fungere som bro mellem mennesker, der taler forskellige sprog.

Desuden foreslås det i meddelelsen, at de eksisterende EU-programmer og -initiativer på områderne uddannelse, medier, forskning, social integration og konkurrenceevne udnyttes bedst muligt, og at der foretages en undersøgelse af indsatsens resultater i 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2008