EUs miljøpolitiske årsrapport for 2008

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: Miljøpolitisk årsberetning for 2008

Siste nytt

Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 21.9.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

EU står over for større og større udfordringer som følge af svingende råvare-, fødevare- og energipriser, øget pres på miljøet og en økonomisk krise uden fortilfælde. Disse udfordringer understreger, at EU har behov og muligheder for at bevæge sig hurtigere hen imod en ressourceeffektiv økonomi med lav CO2-udledning. I denne sidste miljøpolitiske årsberetning under den nuværende Kommission fremhæves de resultater i 2008, der baner vej for en sådan ændring. Der indkredses vigtige igangværende politiske initiativer og udfordringer, som vilkræve en større indsats.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2009