EUs 2010-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling

Tittel

Monitoring industrial research: the 2010 EU industrial R&D investment scoreboard

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.10.2010

EUs resultattavle for næringslivets FoU-investeringer offentliggøres hvert år av Europakommissionen og inneholder opplysninger om verdens 1400 største bedrifter (400 fra EU og 1000 fra resten av verden), ordnet etter deres FoU-investeringer. I 2009 foretok de største foretakene i EU langt mindre nedskjæringer i sine FoU-investeringer enn amerikanske konkurrenter. Derimot bruker europeiske bedrifter innen høyteknologisektorer fortsatt langt mindre på forskning og utvikling enn tilsvarende bedrifter i USA.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

F&U og den økonomiske krise: EU's top­virksomheder skærer mindre i investe­ringerne end konkurrenterne i USA, men Europa halter stadig meget bagefter
Europa-Kommissionens EU-resultattavle for virksomheders F&U-investeringer for 2010 viser, at F&U-investeringerne i EU's topvirksomheder kun faldt med 2,6 % i 2009, selv om omsætningen og overskuddet faldt meget mere, nemlig med henholdsvis 10,1 % og 21 %. Faldet i F&U-investeringerne hos de førende virksomheder i USA var på 5,1 % og dermed dobbelt så stort som i EU, mens faldet på verdensplan var lavere, nemlig 1,9 %. De japanske virksomheder opretholdt deres hidtidige investeringsniveau. Virksomheder med basis andre steder i Asien - Kina, Indien, Hongkong, Sydkorea og Taiwan – videreførte de tidligere års høje F&U-vækst. Den japanske bilproducent Toyota er for andet år i træk verdens største F&U-investor (6,8 mia. EUR). Tre EU-virksomheder er med på top ti-listen: Volkswagen, den største investor i Europa med 5,8 mia. EUR, Nokia og Sanofi-Aventis. Resultattavlen omfatter verdens 1400 største virksomheder.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtalte: "Den omstændighed, at de større EU-virksomheder stort set har opretholdt deres F&U-investeringsniveau, viser, at de anerkender F&U som nøglen til at komme stærkere ud af krisen. Men kløften i forhold til de største amerikanske virksomheder inden for områder som software og bioteknologi og de asiatisk baserede virksomheders hastige fremmarch gør det klart, at Europa står over for en innovationskrise. Derfor er det bydende nødvendigt, at stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råds topmøde i december bakker op om de forslag om innovation i EU, som Antonio Tajani og jeg bebudede den 6. oktober."

Den seneste resultattavle viser, at investering i F&U fortsat er en vigtig strategisk prioritet for topvirksomheder verden over på trods af økonomiske vilkår, der næsten aldrig har været vanskeligere.

Tendenser i de forskellige regioner af verden
I 2009 foretog de førende virksomheder i EU langt mindre nedskæringer i deres F&U-investeringer end deres modparter i USA trods et tilsvarende fald i omsætningen (ca. 10 %) og et større fald i overskuddet (13 % mod 1,4 % i USA).

De europæiske virksomheder i vigtige højteknologisektorer investerer ikke nok i F&U. For eksempel investerede de amerikanske virksomheder, der er med på resultattavlen, fem gange mere end deres EU-modparter i F&U i halvledere, fire gange mere i software-F&U og otte gange mere i bioteknologi.

Japanske virksomheder opretholdt deres F&U-investeringsniveau trods et stærkt fald i både omsætningen (ca. 10 %) og overskuddet (88,2 %).

De større virksomheder med hovedsæde i asiatiske lande videreførte tidligere års høje F&U-vækst, f.eks. i Kina (40,0 %), Indien (27,3 %), Hongkong (14,8 %), Sydkorea (9,1 %) og Taiwan (3,1 %). De schweiziske virksomheder øgede også deres F&U-investeringer (2,5 %).

Tendenser i de forskellige virksomheder og sektorer
Tre virksomheder med hovedsæde i EU er blandt verdens ti største F&U-investorer (Volkswagen, Nokia og Sanofi-Aventis) sammen med tre fra USA (Microsoft, Pfizer og Johnson & Johnson) og en fra Japan (Toyota, på førstepladsen). Top 50-listen omfatter 16 EU-virksomheder, 19 amerikanske og 12 japanske (se fig. 2). 30 af de 50 største F&U-investorer skar ned på deres F&U-investeringer i 2009.

Trods krisen er F&U-investeringernes fordeling på de forskellige sektorer stort set uændret på verdensplan. Når det gælder de amerikanske virksomheder, bidrager sektorer med høj F&U-intensitet såsom lægemiddelindustrien og computersektoren med mere end to tredjedele af den samlede F&U. Blandt de europæiske og japanske virksomheder er det derimod sektorer med mellemhøj F&U-intensitet (f.eks. bilindustrien og elektroniksektoren), der dominerer, mens sektorer med høj F&U-intensitet kun tegner sig for omkring en tredjedel af de samlede investeringer.

Visse bilproducenter sænkede deres F&U–investeringer kraftigt, f.eks. Ford (32,4 %), Renault (26,5 %) og General Motors (24,1%). Andre, herunder Nissan og Toyota, foretog moderate nedskæringer eller øgede endda deres F&U-investeringer, f.eks. Hyundai.

Det var ikke kun selskaber med gode salgsresultater, der hævede deres F&U-investeringer i 2009, såsom Huawei Technologies (27,8 %) og Apple (25,4 %) - der var også selskaber, der øgede F&U-investeringerne, f.eks. Bayer (8,8 %) og General Electric (10,1 %), selv om deres overskud og omsætning faldt.

Sektoren for alternativ energi voksede fortsat hurtigt. Resultattavlen omfatter nu 15 virksomheder (9 flere end sidste år), der udelukkende sigter mod produktion af renere energiteknologi. Disse virksomheder, hvoraf 13 er fra EU, investerede over 500 mio. EUR i F&U i 2009 svarende til en stigning på 28,7 %. Investering i alternativ energi ses også hos virksomheder i andre sektorer, f.eks. olie og gas.

Forskelle i EU – Spaniens største F&U-investorer modstår krisen

F&U-vækstraten i EU varierer fra medlemsstat til medlemsstat på grund af landenes forskellige sammensætning af sektorer. Nogle af de største fald i F&U-investeringerne i 2009 sås hos virksomheder i lande som Tyskland (minus 3,2 %) og Frankrig (minus 4,5 %) med en stor bilindustri.

Lande som Finland (minus 6 %) og Sverige (minus 6,6 %), hvor it-hardware er en vigtig sektor for de hjemlige virksomheder, blev også ramt hårdt.

Spaniens største F&U-investorer derimod øgede investeringerne med 15,4 % trods et fald i omsætningen på 6,4 %. Dette skyldtes store stigninger hos spanske topvirksomheder som Telefónica (16 %) og Acciona (29 %) og inddragelsen af vigtige selskaber som Banco Santander (18 %).

Baggrund
EU's resultattavle for virksomheders F&U-investeringer offentliggøres hvert år af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Forskning og Det Fælles Forskningscenter) og indeholder oplysninger om verdens 1400 største virksomheder (400 fra EU og 1000 fra resten af verden), ordnet efter deres investeringer i F&U. Resultattavlen viser den samlede værdi af deres F&U-investeringer på verdensplan, uanset hvor F&U-aktiviteterne finder sted. Den viser således ikke tendenser i F&U-intensiteten i den private sektor, dvs. virksomhedernes F&U-udgifter i et bestemt land eller en bestemt region, udtrykt som en andel af BNP, uanset om der er tale om indenlandske virksomheders investeringer eller udefra kommende investeringer.

Yderligere oplysninger:
EU-resultattavle for virksomheders F&U-investeringer for 2010 og andre rapporter fra IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis)

MEMO/10/522
IP/10/1288
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Nøkkelinformasjon