Europeisk strategi for romvirksomhet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Strategi for Europas romvirksomhet

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Space Strategy for Europe

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 30.11.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 26.10.2016, dansk utgave)

Kommissionens nye rumpolitik sætter fokus på at forbedre borgernes dagligdag og styrke Europas konkurrenceevne

EU's rumprogrammer leverer allerede tjenester til gavn for millioner af mennesker. Den europæiske rumindustri er stærk og konkurrencedygtig og skaber arbejdspladser og forretningsmuligheder for iværksættere. I dag fremlægges der et forslag til en ny rumpolitik, som skal fremme nye tjenester og applikationer og styrke Europas førerposition i rummet.

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič udtalte: "EU er en vigtig aktør inden for rumpolitik. Det vil vi gerne bygge videre på og bruge vores førerposition strategisk til at skabe job og vækst og opfylde vores fælles politiske prioriteter: sikkerhed, klimaændringer, transport, dataøkonomi, håndtering af naturkatastrofer. Dette kræver samarbejde med vores partnere og interessenter i Europa og resten af verden. Den Europæiske Unions og Den Europæiske Rumorganisations fælles erklæring om "En fælles vision og fælles mål for Europas fremtid inden for rumpolitikken", som underskrives i eftermiddag, er endnu et vigtigt skridt i den retning."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtalte:"Rumbaserede applikationer vil ændre vores hverdag, vores økonomi og vores industri. Rumindustrien er en vigtig sektor i EU's økonomi og et strategisk aktiv for EU's handlefrihed på den globale scene.Men der er behov for flere iværksættere og flere private investeringer, hvis vi skal holde os på forkant med udviklingen. Mit budskab til industrien, startup-virksomheder og investorer er derfor, at rumindustrien er af stor betydning, og at det er starten på et langt eventyr."

EU's rumprogrammer leverer allerede tjenester, der er blevet uundværlige i borgernes dagligdag. Vi har brug for rumdata, når vi bruger vores mobiltelefoner, kører bil med et navigationssystem, er på flyrejser eller ser satellit-tv. Rumdata er også af central betydning for at beskytte vigtige infrastrukturer som f.eks. kraftværker, intelligente energinet eller endda banktransaktioner. Med rumdata får vi en bedre forvaltning af grænserne og kan redde liv på havet. Vi får et bedre beredskab i forbindelse med jordskælv, skovbrande og oversvømmelser. Landbrugerne får mulighed for langsigtet planlægning. Og med rumdata kan vi også bedre beskytte miljøet og overvåge klimaændringer.

Rumstrategien for Europa er en reaktion på den voksende globale konkurrence, den øgede inddragelse af den private sektor og på omfattende teknologiske ændringer. Kommissionen foreslår en række tiltag, som skal gøre det muligt for EU-borgere at udnytte fordelene ved rummet, skabe de rette vækstforhold for startup-virksomheder i rumindustrien, fremme Europas førerposition i rummet og øge Europas andel af de globale rummarkeder.

Optimal udnyttelse af rummet til fordel for vores samfund og økonomi

Infrastrukturen for EU's rumprogrammer er godt på vej, og vi må derfor flytte fokus til at sikre en stærk markedsudbredelse af rumdata både i den offentlige og den private sektor. EU's rumprogrammer vil levere yderligere tjenester, som bidrager til fælles europæiske prioriteter såsom sikkerhed og forsvar samt bekæmpelse af klimaændringer. Kommissionen vil fremme anvendelsen af Galileo i mobilt udstyr og kritisk infrastruktur og forbedre konnektiviteten i fjerntliggende områder. Kommissionen vil gøre det lettere for innovative virksomheder og startup-virksomheder at få adgang til rumdata via særlige industristyrede platforme med henblik på at udvikle tjenester og applikationer.

Fremme af en konkurrencedygtig og innovativ europæisk rumsektor

Europas rumsektor er nødt til at være på forkant med hurtig banebrydende innovation, fremkomsten af nye forretningsmodeller og stigende global konkurrence. EU's finansiering vil i stigende grad blive rettet mod iværksættere i rumindustrien i deres start- og vækstfase i hele det indre marked. Kommissionen vil desuden fremme yderligere private investeringer i disse startup-virksomheder, navnlig inden for rammerne af investeringsplanen for Europa og den kommende venturekapitalfond af fonde Kommissionen vil også støtte udviklingen af europæiske rumcentre og -klynger i de europæiske regioner.

Fastholdelse af Europas strategiske uafhængighed ved at styrke vores globale rolle i rummet

Europas uafhængige adgang til og brug af rummet er et strategisk element i gennemførelsen af EU's politikker, for vores industri og erhvervsliv, såvel som vores sikkerhed, forsvar og strategiske uafhængighed. EU er den største europæiske institutionelle kunde og planlægger at sende over 30 satellitter i omløb i de næste 10-15 år som led i Galileo- og Copernicus-programmerne. Dette er en mulighed navnlig for den økonomiske levedygtighed af fremtidige europæiske løfteraketter som f.eks. Ariane 6 og Vega C. Kommissionen vil fungere som en intelligent kunde og samle sine behov for opsendelsestjenester. Kommissionen vil også fortsat støtte europæiske virksomheders adgang til globale markeder. Med udgangspunkt i et eksisterende initiativ vil Kommissionen indlede arbejdet med en omfattende EU-tjeneste for kendskab til situationen i rummet med henblik på at beskytte kritiske ruminfrastrukturer mod rumaffald, rumvejr og cyberangreb. Gennem den kommende europæiske forsvarshandlingsplan vil Kommissionen også iværksætte et GOVSATCOM-initiativ for at sikre pålidelige, sikre og omkostningseffektive satellitkommunikationstjenester for EU og de offentlige myndigheder i medlemsstaterne. I betragtning af behovet for et stærkt samarbejde med vores globale partnere vil Kommissionen sammen med den højtstående repræsentant og medlemsstaterne at fremme og fastholde brugen af rummet til gavn for de kommende generationer.

Om eftermiddagen den 26. oktober underskriver EU og Den Europæiske Rumorganisation en fælles erklæring for at udtrykke deres fælles vision for den europæiske rumpolitik. Erklæringen er den første af sin art og viser den betydning, som begge institutioner tillægger det nære og integrerede samarbejde i en regulær europæisk rumstrategi.

Baggrund

Europa som helhed (EU-landene, Den Europæiske Rumorganisation, EUMETSAT og EU) er en vigtig global aktør inden for rumpolitik. Europa har en stærk og konkurrencedygtig industri, f.eks. satellitter, løfteraketter og relaterede tjenester/aktiviteter. Den europæiske rumindustri beskæftiger over 230 000 fagfolk og skaber en merværdi, der anslås til 46-54 mia. EUR. Europa fremstiller en tredjedel af alle satellitter i verden. Europa har opnået stor succes i rummet med banebrydende teknologier og undersøgende opsendelser.

EU investerer 12 mia. EUR i perioden 2014-2020 med henblik på at udvikle rumprojekter af høj kvalitet. Copernicus, en førende udbyder af jordobservationsdata i verden, er allerede med til at redde liv på havet, forbedre vores beredskab i forbindelse med naturkatastrofer såsom jordskælv, skovbrande eller oversvømmelser, og giver landmændene mulighed for bedre at forvalte deres afgrøder. Galileo, som er Europas eget globale satellitnavigationssystem, vil snart kunne give mere nøjagtig og pålidelig positions- og tidsinformation til selvkørende og internetforbundne biler, jernbaner, luftfart og andre sektorer. Den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) tilbyder livskritiske navigationstjenester til luft-, hav- og landbaserede brugere i det meste af Europa.

En række innovative startup-virksomheder benytter sig allerede af satellitdata f.eks. for at give landbrugerne mulighed for at overvåge deres markeder mere effektivt (FieldSense, vinder af Copernicus Masters 2014), XXX (Geko navsat, vinder af GSA-prisen 2014 & 2015 ) eller til at tilbyde redningsdroner til brug på havet (Sincratech, vinder af SatNav-prisen 2015).

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål

Videoklip

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Annen informasjon