Europeisk partnerskap mot kreft

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen om tiltak mot kreft: europeisk partnerskap

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.09.2014, engelsk utgave)

Steep rise in screening for breast, cervical and colorectal cancer in the EU foreseen for 2010 to 2020
Strong cooperation between the EU and Member States on cancer has led to improved screening rates according to a report on progress made under European Partnership on Cancer and the 2003 Council recommendation on cancer screening. The vast majority of Member States – 25 out of 28 – have met the target of putting in place a national cancer control plan. And well over 500 million screening examinations for breast, cervical and colorectal cancer are projected in the EU for the period 2010-2020. Reaching the target of a reduction of 15% in cancer incidence by 2020 is a major public health goal for the EU. In addition to coordination and support to Member States, in the last seven years the EU has invested more than €1.4 billion in cancer-related research, including finding new ways of fighting cancer and supporting patients.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg