EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030

(In preparation) Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Strategy on the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030

Siste nytt

Veikart for planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 12.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ 15.10.2020)

Strategien for handicappedes rettigheder for 2021-2030

Om dette initiativ

Strategien har til formål at sikre, at handicappede kan opleve fuld social og økonomisk inklusion på lige fod med andre og leve uden forskelsbehandling.

Den skal have fokus på at gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og samle EU's regler på området.

Den vil bygge videre på strategien for 2010-2020, både gennem konkret handling og ved at sikre, at der tages hensyn til handicappedes rettigheder i alle EU's politikker, programmer og instrumenter.

Køreplaner

Feedbackperiode: 15 oktober 2020 - 12 november 2020

Køreplaner - Ares(2020)5569438

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet