EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon

Tittel

Offentlig høring om evaluering og revisjon av det regulatoriske rammeverket for elektroniske kommunikasjonsnettverk og tjenester

Public consultation on the evaluation and the review of the regulatory framework for electronic communications networks and services

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommuisjonens høringsnettside, engelsk utgave)

The Commission is launching this consultation to gather input for the evaluation process in order to assess the current rules and to seek views on possible adaptations to the framework in light of market and technological developments, with the objective of contributing to the Digital Single Market Strategy.