EØS, Sveits og det indre marked: Europaparlamentets statusrapport 2015

Tittel

Europaparlamentets resolusjon av 9. september 2015 om EØS-Sveits: hindringer med hensyn til full gjennomføring av det indre marked (2015/2061(INI))

European Parliament resolution of 9 September 2015 on EEA-Switzerland: Obstacles with regard to the full implementation of the internal market (2015/2061(INI))

Siste nytt

Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 9.9.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015)

EP-høyring om Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein
Indre marknads- og forbrukarkomiteen (IMCO) gjennomførte sist veke i høyring i samband med den eigeninitierte rapporten om den indre marknaden og tilhøve til EFTA/EØS-landa og Sveits.

Per S. Nestande ved Stortingets Brusselkontor har oppsummert høyringa, og trekker spesielt fram følgjande:

• Det var mest merksemd om Sveits. Mange understreka fri rørsle av personar som grunnleggjande viktig og at Sveits må respektere sine internasjonale plikter

• I høve til EFTA/EØS-landa vart det framheva at etterslepet må vidare ned, men det vart lagt merke til at det har gått ned frå 2013. Saksordførar Andreas Schwab var villig til å endre omtalen av at EFTA/EØS-landa ber om stadig fleire unnatak og tilpasningar

Også Arbeids- og sosialkomiteen (EMPL) i Europaparlamentet hadde EØS og Sveits på dagsorden sist veke. Komiteen skal gje ei fråsegn til IMCO, og det var særleg Sveits som blei drøfta på møtet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon