En økonomisk gjenopprettingsplan

Tittel

Meddelelese fra Kommisjonen til Det europeiske råd: En økonomisk gjenopprettingsplan

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Den globale finanskrise har ramt EU hårdt. Kreditstramninger, fald i huspriserne og vaklende børser er alle faktorer, der er med til at svække forbrugernes tillid, forbrug og investeringer. Husholdningerne er udsat for et reelt pres. Virksomhedernes ordrebøger er tomme. I sektorer, som er afhængige af forbrugerkredit - f.eks. privat byggeri og bilindustrien - er markederne i mange medlemsstater alvorligt ramt af krisen.

De seneste økonomiske prognoser har tegnet et dystert billede med en vækst tæt på nul, risiko for økonomisk afmatning i EU i 2009 og en stigning i antallet af arbejdsløse med næsten
2,7 millioner i de kommende to år, hvis der ikke træffes korrigerende foranstaltninger. I ugerne efter offentliggørelsen af disse prognoser er den økonomiske situation forværret yderligere:

– Situationen på de finansielle markeder er fortsat skrøbelig og forbliver sandsynligvis vanskelig i en længere periode end forventet

– Tilliden hos husholdninger og virksomheder er svækket meget mere end forventet

– Opbremsningen har bredt sig til vækstøkonomierne med negative konsekvenser til følge for den europæiske eksport.

Euroområdet og flere medlemsstater befinder sig allerede i en recession. Der er risiko for, at denne situation forværres yderligere ved at investeringer og forbrugernes køb udskydes, hvilket vil sætte gang i en ond cirkel med faldende efterspørgsel, skrinlægning af virksomhedsplaner, mindre innovation og afskedigelser. Det ville kunne skubbe EU ud i en alvorligere og længerevarende recession med det resultat, at den økonomiske situation forværres yderligere næste år, og at arbejdsløshedstallet stiger med flere millioner.

Der er behov for en hurtig og målrettet indsats for at stoppe denne negative udvikling. Europa er nødt til at bruge alle de redskaber, man råder over. Det betyder, at medlemsstaterne og EU skal arbejde sammen og koordinere indsatsen inden for EU med henblik på at formulere globale tiltag. Da EU greb ind over for den finansielle krise, sikrede EU sig, at indsatsen på EU-plan og på nationalt plan var samordnet. Hermed lykkedes det at skabe stabilitet på et meget kritisk tidspunkt. Medlemsstaterne bør nu igen benytte sig af EU's styrke, som er at kunne sikre effektiv koordinering, tilbyde troværdige rammer med stabilitets- og vækstpagten og Lissabon-strategien, og også udnytte stordriftsfordelene ved euroen og verdens største enhedsmarked. Samspillet mellem landene og EU kan hjælpe alle medlemsstaterne med at ride de værste globale økonomiske storme af og komme styrkede ud af krisen.

Navnlig euroen har vist sig at være en uvurderlig styrke for EU-økonomierne og en afgørende stabilitetsfaktor. Sammen med den uafhængige Europæiske Centralbank, som spiller en meget vigtig rolle, beskytter euroen mod destabiliserende valutakursudsving, som ville have gjort det meget sværere at sætte ind over for krisen på nationalt plan.

Kommissionen tog for en måned siden initiativ til at redegøre for sine planer for at imødegå den finansielle krise, som tager sigte på de bredere økonomiske problemer og på at gøre Europa til en central spiller i den globale indsats over for den finansielle krise [1]. I starten af november blev EU's stats- og regeringschefer enige om behovet for en koordineret indsats og anmodede Kommissionen om at fremsætte forslag til drøftelse på deres decembermøde.

[1] Meddelelse af 29. oktober - KOM(2008) 706.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.11.2008
Annen informasjon