Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Ikke-diskrimineringsdirektivet: vern mot diskriminering utenfor arbeidslivet (revisjon)
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
Bærekraftsrapportering for bedrifter
Rammeverk for næringslivsstatistikk
Krav til energiforbuk av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ved hviletilstand og avslått tilstand (revisjon)
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om oppgavene til og kriterier for EU-referanselaboratorier
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle utstillings-, kjøle- og frysedisker
Tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser om støy og utslipp fra sivil luftfart
Virksomhetsrapportering: endringsbestemmelser på verdipapir- og selskapsrettsområdet
Eurodac III-forordningen (revisjonsforslag 2020) om EUs fingeravtrykksdatabase
Motorvognforsikringsdirektivet (endringsforslag 2018) om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om personopplysninger i søknader
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
Fremme av læring gjennom mobilitet av unge
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
Kritiske enheters motstandsdyktighet

Sider