Beslutningsprosessen: katastrofeberedskap

Forsiden - Velg område - Katastrofeberedskap - Beslutningsprosessen: katastrofeberedskap
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020
01.01.2014

2014/150

01.01.2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
01.01.2021

2021/269

01.01.2021
Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur
12.01.2011

2012/101

05.03.2013
EUs ordning for sivil beredskap: opprettelse av beredskapspoolen rescEU
21.03.2019

2019/246

28.09.2019
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap
01.12.2007

2008/039

15.03.2008
15.03.2008
EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013)
01.01.2007

2007/096

01.01.2007
01.01.2007
EUs ordning for katastrofeberedskap
24.01.2008
15.03.2008