EØS-avtalen artikkel 84 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 84 Samarbeid Utenfor de Fire Friheter - EØS-avtalen artikkel 84 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Siste endring

Artikkel

084

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 84

Bestemmelser om samarbeid på særlige områder er inntatt i protokoll 31.

Engelsk utgave

Article 84

Provisions governing cooperation in specific fields are set out in Protocol 31.