EØS-avtalen artikkel 75 (miljø) - TEUV artikkel 193

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 75 Miljo Teuv Artikkel 193 - EØS-avtalen artikkel 75 (miljø) - TEUV artikkel 193

Artikkel

075

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 193 TEUV (tidl. artikkel 176 TEF, tidl. artikkel 130t TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 75

Vernetiltakene omhandlet i artikkel 74 skal ikke være til hinder for at den enkelte avtalepart opprettholder eller innfører strengere vernetiltak som er forenlige med denne avtale.

Engelsk utgave

Article 75

The protective measures referred to in Article 74 shall not prevent any Contracting Party from maintaining or introducing more stringent protective measures compatible with this Agreement.