EØS-avtalen artikkel 70 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 70 Arbeidsrett Likelonn Mellom Kjonn - EØS-avtalen artikkel 70 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn)

Siste endring

Artikkel

070

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 70

Avtalepartene skal fremme prinsippet om lik behandling for kvinner og menn ved å gjennomføre de bestemmelser som er angitt i vedlegg XVIII.

Engelsk utgave

Article 70

The Contracting Parties shall promote the principle of equal treatment for men and women by implementing the provisions specified in Annex XVIII.