EØS-avtalen artikkel 68 (arbeidsrett)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 68 Arbeidsrett - EØS-avtalen artikkel 68 (arbeidsrett)

Siste endring

Artikkel

068

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 68

På arbeidsrettens område skal avtalepartene gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at denne avtale virker tilfredsstillende. Tiltakene er angitt i vedlegg XVIII.

Engelsk utgave

Article 68

In the field of labour law, the Contracting Parties shall introduce the measures necessary to ensure the good functioning of this Agreement. These measures are specified in Annex XVIII.