EØS-avtalen artikkel 33 (særbehandling av fremmede statsborgere) - TEUV artikkel 52(1)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 33 Saerbehandling Av Fremmede Statsborgere Teuv Artikkel 521 - EØS-avtalen artikkel 33 (særbehandling av fremmede statsborgere) - TEUV artikkel 52(1)

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.02.2014

Artikkel

033

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 52(1) TEUV (tidl. artikkel 46(1) TEV, tidl. artikkel 56(1) TEØF)

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 33

Bestemmelsene i dette kapittel og tiltak truffet med hjemmel i disse bestemmelsene, skal ikke hindre at bestemmelser om særbehandling av fremmede statsborgere får anvendelse når de er fastsatt ved lov eller forskrift og begrunnet med hensynet til offentlig orden, sikkerhet og folkehelsen.

Engelsk utgave

Article 33

The provisions of this Chapter and measures taken in pursuance thereof shall not prejudice the applicability of provisions laid down by law, regulation or administrative action providing for special treatment for foreign nationals on grounds of public policy, public security or public health.