EØS-avtalen artikkel 24 (fritt varebytte: energi)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 24 Fritt Varebytte Energi - EØS-avtalen artikkel 24 (fritt varebytte: energi)

Siste endring

Artikkel

024

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 24

Vedlegg IV inneholder særlige bestemmelser og ordninger om energi.

Engelsk utgave

Article 24

Annex IV contains specific provisions and arrangements concerning energy.