Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.2.2020
Foto: Pixavay
Kompromiss med Europaparlamentet godkjent av Rådet 5.2.2020
Europakommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Formålet er å redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.1.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.1.2020
Europakommisjonen foreslo i 2019 forbud mot salg av PVC-produkter som inneholder bly i en konsentrasjon over 0.1 prosent, men med unntak for visse produkter som inneholder resirkulert PVC. For disse foreslås det grenseverdier på mellom 1 og 2 prosent. Forslaget ble støttet av et flertall av medlemslandenes eksperter, men krever klarering av Europaparlamentet og Rådet for å bli vedtatt. Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte 21. januar 2020 nei til forslaget. Et flertall i komiteen er negative til at det skal være tillatt med høyere verdier av bly når man gjenvinner PVC. Dersom dette også blir resultatet i plenumsbehandlingen i februar betyr det at Kommisjonen må revidere forslaget eller legge fram et nytt forslag.
Omtale av EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.1.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2019

Sider