Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.4.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019

Sider