Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.7.2019
Foto: Pixabay
Utkast til høringsnotat lagt fram av Det europeiske kjemikaliebyrået 14.6.2019
På initiativ av Nederland har Det europeiske kjemikaliebyrået i Helsingfors utarbeidet et bakgrunnsnotat om mulige fremtidige restriksjoner ved bruk av kunstgress til fotballbaner basert på gummigranulater. En første høring er planlagt igangsatt sommeren 2019.
EØS-notat offentliggjort 13.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 8.7.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2019

Sider