Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Veikart for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 20.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2020
Høring med pressemelding om planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 20.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.7.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU vedtok i mars 2018 regelverket for fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030). Vedtaket innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter.
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 9.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 6.7.2020
Direktivet stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.

Sider