Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 30.6.2020. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2019 sammen med EU å innlemme et direktiv i EØS-avtalen som gir landene selv anledning til å bestemme om de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. Tidligere kunne vedtak om GMO-utsetting kun fattes av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på vitenskapelig grunnlag.
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.6.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.6.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020
ILUC-direktivet (Indirect Land Use Change) skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om direktivet, som EU-landene haddde frist til 10. september 2017 med å gjennomføre. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21.11.2018 nr 1731 om endring i produktforskriften.
Svensk departementsnotat offentliggjort 15.6.2020

Sider