Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.3.2019
Veikart lagt fram av Kommisjonen 18.3.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.3.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.3.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.3.2019
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi legger til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholdt i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.
EØS-notat offentliggjort 27.2.2019. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.2.2019
Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Sider