Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
08.05.2019

01.06.2019

Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
08.05.2019

01.06.2019

13.05.2019
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

17.06.2019
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
08.05.2019

Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
08.05.2019

01.07.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

Boliglånsdirektivet
08.05.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
08.05.2019

01.06.2019

21.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
08.05.2019

01.06.2019

21.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.01.2019

09.05.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
08.02.2019

01.06.2019

09.05.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
08.05.2019

01.06.2019

01.06.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
08.05.2019

01.06.2019

01.06.2019
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
08.05.2019

01.06.2019

09.02.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
08.05.2019

01.06.2019

10.05.2019
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
08.05.2019

01.06.2019

08.05.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
08.05.2019

01.06.2019

23.05.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
08.05.2019

01.06.2019

10.05.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
08.05.2019

01.06.2019

09.05.2019
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
08.05.2019

01.06.2019

Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

20.07.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

13.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

12.04.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

11.04.2019

13.04.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser
29.03.2019

Statistikk over godstransport på innlands vannveier
29.03.2019

30.03.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
29.03.2019

30.03.2019

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
29.03.2019

30.03.2019

EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
29.03.2019

30.03.2019

Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
29.03.2019

30.03.2019

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
29.03.2019

30.03.2019

Forretningshemmelighetsdirektivet
29.03.2019

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
29.03.2019

30.03.2019

13.12.2018
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
29.03.2019

30.03.2019

15.02.2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
29.03.2019

30.03.2019

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
29.03.2019

30.03.2019

Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
29.03.2019

30.03.2019

08.04.2019
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
29.03.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
29.03.2019

01.01.2018

Sider