Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om formeringsmateriale
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myclobutanil, napropamid og sintofen
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat and ometoat i eller på kirsebær
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
EU-listen over ny mat: rettelser
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrø som ny mat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cycloksydim m.fl.
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
04.09.2020
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturvirksomheter og transportører av akvatiske dyr
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl.
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
01.04.2020
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft
01.01.2021
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
15.04.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
01.01.2021
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
11.03.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
11.03.2020
Godkjenning av L-treonin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.03.2020
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
01.04.2020
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.03.2020
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
26.03.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
25.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
25.03.2020
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
25.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
31.01.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
24.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
19.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
18.03.2020
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
07.01.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
02.02.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
03.02.2020
Omsetning av fruktmasse, fruktjuice og konsentrert fruktjuice fra Theobroma cacao L. som tradisjonell mat fra et tredjeland
08.03.2020
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
08.03.2020
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
08.03.2020
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
05.03.2020
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
05.03.2020
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.03.2020
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
27.02.2020
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
27.02.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner
26.02.2020
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
26.02.2020
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
26.02.2020
Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser
26.02.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
26.02.2020
Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
26.02.2020
Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
26.02.2020
Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
26.02.2020
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
25.02.2020
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
25.02.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
25.02.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.02.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciclesonid
09.02.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermycin
09.02.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
05.01.2020
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
19.12.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
14.12.2019
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
21.04.2021
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
21.04.2021
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
09.06.2019
Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
17.10.2019
Overvåking av akrylamid i matvarer
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
28.11.2019
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering
27.03.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
17.07.2019
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
13.03.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
20.03.2019
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
01.01.2021
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
21.04.2021
Veterinærlegemiddelforordningen (revisjon)
28.01.2022
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
28.01.2022
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
29.09.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.07.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
01.04.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
01.10.2018
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
16.08.2017
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Dyrehelseforordningen
21.04.2021
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Forebygging og reduksjon av opiumkaloider i valmuefrø og -produkter
02.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
14.12.2019
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
19.12.2019
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
19.12.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
10.01.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
14.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
18.05.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
13.08.2019
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
07.01.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
24.02.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
24.02.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
13.02.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.02.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
28.11.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
22.12.2019
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
16.04.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
08.11.2019
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
18.12.2019
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.12.2019
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
16.12.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
29.11.2019
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
01.01.2018
Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
26.02.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
07.04.2020
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
18.12.2019
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
03.12.2019
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
19.08.2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
19.12.2019
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
28.11.2019
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
01.10.2019
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
28.11.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
01.04.2020
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
25.08.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
25.08.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
26.08.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
16.07.2019
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
01.11.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
28.10.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
31.01.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
08.07.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
01.01.2020
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
06.12.2018
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia
01.07.2013
Import av produkter av animalsk opprinnelse til eget forbruk
01.05.2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
14.12.2019

2019/279

Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
28.04.2017

2019/210

07.03.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
14.12.2019

2020/004

07.03.2020
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
14.12.2019

2020/004

07.03.2020
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC
14.12.2019

2019/282

07.03.2020
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
14.12.2019

2019/284

07.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
14.12.2019

2019/281

07.03.2020
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
14.12.2019

2019/281

07.03.2020
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
14.12.2019

2019/280

07.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
EU-referansesenter for dyrevelferd
29.04.2018

2019/206

07.03.2020
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2019/276

14.12.2019
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
20.02.2019

2019/141

15.06.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
01.07.2019
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
01.01.2019

2019/004

09.02.2019
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
02.08.2018

2018/235

06.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
14.05.2018

2018/232

06.12.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
01.01.2019

2018/224

06.12.2018
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
20.10.2006

2018/128

07.07.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
12.08.2018

2018/085

28.04.2018
30.04.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
12.02.2018

2018/081

31.08.2018
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
22.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2018
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
01.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
11.08.2017

2017/210

16.12.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
31.10.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
25.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.02.2017

2017/155

23.09.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
20.03.2017

2017/124

08.07.2017
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2017

2017/079

01.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.03.2017

2017/086

06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
01.01.2017

2017/084

06.05.2017
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
22.12.2016

2017/085

06.05.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
29.01.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
20.12.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore
26.04.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
21.06.2016

2016/230

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: oppheving
14.12.2015

2016/231

03.12.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
13.11.2015

2016/219

03.12.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
22.12.2016
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
15.05.1997

2015/147

12.06.2015
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum
03.06.2016
04.07.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
13.04.2016

2016/167

24.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
15.04.2016

2016/167

24.09.2016
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
28.03.2016

2016/140

09.07.2016
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
14.05.2014

2015/201

01.08.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
28.09.2010

2015/197

01.08.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
02.03.2016

2016/115

04.06.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
03.10.2015

2016/074

30.04.2016
02.11.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/073

01.07.2016
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
04.02.2014

2016/066

01.06.2016
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.09.2015

2016/004

06.02.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
26.08.2015

2015/296

12.12.2015
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker
05.11.2014

2015/038

21.03.2015
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
31.10.2014

2015/038

21.05.2015
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
17.11.2014

2015/039

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
11.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
28.09.2015

2015/255

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
27.03.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
27.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
17.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
13.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
27.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia
20.02.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
07.03.2020
07.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn
18.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
17.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
31.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn
27.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
09.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
02.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
09.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
15.03.2020
15.03.2020
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
04.03.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
11.07.2021

2019/286

04.01.2020
13.03.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
07.07.2019

2019/286

04.01.2020
13.03.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
30.03.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
16.07.2019

2019/249

26.10.2019
04.03.2020
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
31.07.2019

2019/274

14.12.2019
04.03.2020
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
20.03.1999

2001/012

24.02.2001
01.05.2001
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling
20.09.2000

2001/012

24.02.2001
01.05.2001
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
01.01.2013

2014/256

01.08.2016
01.07.2015
Påstandsforordningen for matvarer
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
09.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
01.12.2019
27.11.2019
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
18.06.2019

2019/278

14.12.2019
18.12.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
28.02.2019

2019/277

14.12.2019
18.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
31.01.2020

2019/287

13.07.2020
17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
25.04.2019

2019/285

14.12.2019
17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
04.01.2020

2019/286

04.01.2020
17.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
30.08.2019

2019/291

14.12.2019
16.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
10.12.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
29.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
20.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
02.12.2019
03.12.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
29.10.2019

2019/294

14.12.2019
16.12.2019
Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
25.08.2019

2019/293

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
22.08.2019

2019/293

14.12.2019
16.12.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
12.06.2019

2019/292

14.12.2019
16.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
07.07.2019

2019/290

14.12.2019
16.12.2019
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
17.07.2014

2015/233

01.11.2015
12.11.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.10.2019

2019/275

14.12.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
23.08.2018

2019/273

14.12.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
11.11.2019
15.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
13.11.2019
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
15.11.2019
14.11.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
01.12.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
21.08.2019

2019/252

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
21.08.2019

2019/252

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
09.06.2019

2019/250

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.07.2019

2019/251

26.10.2019
06.11.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.06.2019

2019/250

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
04.06.2019

2019/250

26.10.2019
06.11.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
15.05.2019

2019/254

26.10.2019
31.10.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
01.01.2021

2019/248

01.01.2021
28.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
08.10.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia, Romania og Ungarn
29.10.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
25.06.2019

2019/209

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
25.06.2019

2019/209

28.09.2019
15.10.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
16.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
26.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
18.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
18.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
17.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
03.07.2019

2019/207

28.09.2019
15.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
18.06.2019

2019/221

28.09.2019
28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
09.06.2019

2019/220

28.09.2019
28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
09.06.2019

2019/220

28.09.2019
28.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
30.09.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019

Sider