Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 27.6.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Rapport om evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 7.5.2018
Norsk forskrift kunngjort 25.4.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018

Sider