Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019
Lovproposisjon fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet 14.12.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.12.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider