Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-erklæring om trafikksikkerhet
Europas miljø – tilstand og utsikter 2015
Innflytelsen til EU-programmet Erasmus på høyere utdanning i Europa
EU-høring om statistikk for virksomheter og foretak
EU-høring om ferdigheter og yrkeskvalifikasjoner
EU-høring om balanse mellom arbeid og familieliv
EU-høring om utslipp av legemidler i miljøet
EU-høring om nasjonale handlingsplaner for lovregulerte yrker
Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): Risikoanalyse 2013
EU-høring om kjøpskontrakter ved handling på internett
EU-høring om lover og regler knyttet til turistnæringen
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2015-2019
Rapport fra Styret for det europeiske forskningsområdet (ERAB)
EU-konsultasjon om felles infrastrukturprosjekter på energiområdet
EU-høring om retningslinjer for evaluering av offentlige støtteordninger
Det internasjonale energibyråets vurdering av EUs energipolitikk 2008
EU-høring om godkjenning av screening-utstyr for flyplasser
Økodesign og energimerking av anlegg for rom- og tappevannoppvarming: revisjonsstudie
Felleseuropeiske telefonnummer for bedrifter
Konsultasjon om EUs industripolitikk
EU-retningslinjer for skyløsninger
Felles programmering på forskningsområdet - rapport 2011-2012
Energipriser og -kostnader i Europa
EU-høring om retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser
Internasjonalisering av europeiske små og mellomstore bedrifter
EU-konsultasjon om beskyttelse av immaterielle rettigheter i næringsliv og forskning
EU-høring om nanomaterialer
EU-konsultasjon om statsstøtte til miljøvern
EU-høring om intelligente transportsystemer
EUs rolle i utvikling av internasjonale regnskapsstandarder
EU-høring om forbrukervern ved private pensjonsforsikringer
EU-høring om mangler i det indre marked for industriprodukter
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk
Konsultasjon om drivhusgassutslipp fra skip
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
Bologna-prosessens innvirkning på høyere utdanning
EU-høring om Single European Sky
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen
Kunst- og kulturopplæring i skolen
Innvandrerbarn og undervisningsstøtte
EU-høring om energiteknologier og -innovasjon
Halvårlig redegjørelse til Stortinget om EU/EØS-saker - mai 2015
Arbeids- og sosialpolitikk i EU - statusrapport for 2. halvår 2019
EUs 2010-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
EU-høring om innspill til evaluering av TEN-T 2007-2013
Åpen høring om konsesjonskontrakter
Tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett: konsultasjon om kostnadsmetoder for engrospriser
EU-konsultasjon om multimodal ruteplanlegging og informasjonstjenester

Sider