Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Høring om EU-merking av lærvarer
Prisfastsettelse og refusjon av utgifter for legemidler (konsultasjon)
EU-høring om energimarkedet
EU-konsultasjon om felles infrastrukturprosjekter på energiområdet
Innflytelsen til EU-programmet Erasmus på høyere utdanning i Europa
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet
EU-høring om krav til nanomaterialer i kjemikalieregelverket REACH
EØS-rådets konklusjoner november 2016
Miljøvennlig utforming og energimerking av støvsugere: revisjonsstudie
EU-konsultasjon om hegde-fond
EU-høring om anvendelser knyttet til EUs programmer for satelittnavigasjon (Galileo og EGNOS)
EU-høring om europeisk turisme for fremtiden
EU-høring om ratingbyråer som utøver kredittvurdering
Harmonisert rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019
EU-høring om nytt fornybar energidirektiv etter 2020
Kjønnsforskjeller i skoleresultater: tiltak og status i Europa
Revisjon av direktiv om finanskonsern
Rådskonklusjoner om det indre marked og forholdet til ikke-EU-medlemsland
EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011
EU-høring om godkjenning av screening-utstyr for flyplasser
Økologisk landbruk: resultater fra EU-høring 2013
Om etablering av et byrå for gjennomføring av EUs avfallsregelverk
EU-konsultasjon om turisme langs kysten og i maritime områder

Sider