Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-høring om bærekraftig matproduksjon
09.07.2013
EU-høring om miljøkonsekvenser av bygninger
09.07.2013
EU-høring om bruk av fosfor
08.07.2013
Blue Belt: Indre marked for maritim transport
08.07.2013
Inkludering av sjøtransport i EUs politikk for reduksjon av utslipp av drivhusgasser
28.06.2013
Full digitalisering av offentlige innkjøp
26.06.2013
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp
25.06.2013
EU-høring om tiltak for reduksjon av klimaeffekter fra internasjonal flytrafikk
21.06.2013
EU søker kandidater til ekspertgruppe om cloud-computing
21.06.2013
Merking av bygningers energieffektivitet: effekt på eiendomspriser
20.06.2013
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet
19.06.2013
Forbedring av kvaliteten på undervisning og læring i høyere utdanningsinstitusjoner
18.06.2013
EU-høring om felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
14.06.2013
EU-handlingsplan for europeiske stålindustri
12.06.2013
Hurtigere gjennomføring av Single European Sky
11.06.2013
EU-høring om enkeltpersonforetak
06.06.2013
EU-høring om målene for europeisk avfallshåndtering
04.06.2013
EU-høring om sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.05.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2012 - april 2013
31.05.2013
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012
30.05.2013
EU-rapport om arbeidet med barnehageplasser
29.05.2013
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012
27.05.2013
EU-strategi for mikro- og nanoelektronikk
23.05.2013
EU-strategi for havner
23.05.2013
Det europeiske klimakvotesystemet (ETS): gjennomgang og data for 2012
16.05.2013
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet
13.05.2013
EU-borgerskap - rapport 2013
08.05.2013
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport
08.05.2013
EU-konsultasjon om gruppeunntak for statsstøtte
08.05.2013
EUs konkurransepolitikk i 2012
07.05.2013
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse
06.05.2013
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon
02.05.2013
Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier
24.04.2013
EU-strategi om klimatilpasninger
16.04.2013
Samarbeidsrelasjoner mellom partene i arbeidslivet i Europa 2012
11.04.2013
Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner
09.04.2013
Kvinner i forskning 2012
05.04.2013
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument
27.03.2013
Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk
27.03.2013
EU-høring om internasjonal klimapolitikk etter 2020
26.03.2013
EU-høring om utstedelse av besøksvisum (Schengen)
25.03.2013
Grønnbok og EU-høring om langsiktig finansiering
25.03.2013
EU-konsultasjon om offentlige medietilsyns uavhengighet
22.03.2013
EU-konsultasjon om mediefrihet og -pluralisme
22.03.2013
Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld
22.03.2013
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012
21.03.2013
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper
18.03.2013
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet)
14.03.2013
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter
11.03.2013
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring
07.03.2013

Sider