Retningslinjer for omstruktureringsstøtte til banker

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Gjenoppretting av levedyktighet og vurdering av omstruktureringsstøtte i finanssektoren under den nåværende krisen innenfor statsstøtteregelverket

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2009)

Sammendrag av innhold
De midlertidige retningslinjene som er gitt i forbindelse med finanskrisen. Retningslinjene gir veiledning i hva Kommisjonen vil vektelegge når de skal vurdere om restrukturering er i samsvar med regelverket om offentlig støtte, og hvilke dokumentasjon de ønsker fremlagt. De midlertidige retningslinjene vil bli anvendt i stedet for de oridinære retningslinjene om foretak i vanskeligheter (rescue and restructuring guidelines)

Vurdering
Ukastet til midlertidige retningslinjer er EØS relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonen utgav de midlertidige retningslinjenen vedr. restrukturering i august 2009. ESA har nå sendt retningslinjene ut til EFTA medlemslandende på høring. Fristen for Norge til å gi kommentarer til utkastet er 24. november 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.08.2009
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet