Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster

Tittel

Rådsdirektiv 2002/68/EF av 19. juli 2002 om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster

Council Directive 2002/68/EC of 19 July 2002 amending Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 16.5.2003 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Frø av sammensatte sorter av olje- og fibervekster bør omfattes av virkeområdet for direktiv 2002/57/EF(3). De vilkår som skal oppfylles av sammensatte sorter, herunder fargen på den offisielle etiketten for pakninger med sertifisert frø av sammensatte sorter, bør også fastsettes.

2) Ettersom frø av hybridsorter av olje- og fibervekster har fått økt betydning i Fellesskapet, bør de også, utover frø fra solsikke, omfattes av virkeområdet for visse definisjoner i direktiv 2002/57/EF.

3) Direktiv 2002/57/EF bør derfor endres.

4) Ettersom slikt frø har fått økt betydning i Fellesskapet, gjorde Kommisjonen vedtak 95/232/EF(4) med sikte på å fastsette vilkårene som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av rabs og rybs skal oppfylle. Vedtaket opphørte å gjelde 30. juni 2002. Det er derfor hensiktsmessig å beholde Fellesskapets vilkår for markedsføring av slikt frø inntil de nye bestemmelsene får anvendelse -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.05.2002
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.07.2002
Gjennomføringsfrist i EU
19.07.2002
Anvendelsesdato i EU
19.07.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 2.4.2005, p. 91-92
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro