Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens forordning om endring av forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 og (EU) 2019/2024 med hensyn til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer, kjøleapparater, lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler og kjøleapparater til bruk i direktesalg

(In preparation) Commission Regulation amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 6.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 6.10.2020)

Energieffektivitet: Opdaterede EU-regler om miljøvenligt design og energimærkning

Om dette initiativ

EU's regler om miljøvenligt design og energimærkning har til formål at gøre apparater mere energieffektive og hjælpe EU til at blive klimaneutral.

Dette initiativ skal ændre flere love på området for at rette op på mindre tekniske problemer.

Udkast til retsakt
Feedbackperiode: 06 Oktober 2020 - 03 November 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til forordning - Ares(2020)5284417

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet