Importkontroll av forekomster av den forbudte genetisk modifiserte organismen »LL Rice 601« i risprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2008/162/EF av 26. februar 2008 om endring av beslutning 2006/601/EF om beredskapsforanstaltninger vedrørende den ikke tillatte genetisk modifiserte organismen »LL RICE 601« i risprodukter

Siste nytt

Nærmere omtale

Beslutningen gjelder forhold rundt kontroll av forekomster av den forbudte genetisk modifiserte organismen »LL Rice 601« i risprodukter ved import fra USA til Europa.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet