Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/156/EF av 18. februar 2008 om endring av vedtak 2006/766/EF når det gjelder listen over tredjeland og områder hvorfra import til konsum av fiskevarer i enhver form er tillatt

Commission Decision 2008/156/EC of 18 February 2008 amending Decision 2006/766/EC as regards the list of third countries and territories from which imports of fishery products in any form for human consumption are permitted

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2008
Anvendelsesdato i EU
01.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet