Godkjenning av et japansk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/396/EU av 4. juli 2011 om godkjenning av et laboratorium i Japan som skal foreta serologiske tester for kontroll av rabiesvaksiners virkning

Commission Implementing Decision 2011/396/EU of 4 July 2011 authorising a laboratory in Japan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et nytt laboratorium i Japan til å utføre serologisk testing av hund, katt og ilder for kontroll av antistoffer etter rabiesvaksinering. Laboratoriet er: Laboratory Departement, Animal Quarantine Service, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 11-1, Haramachi, Isogo-ku, Yokohama, Kanagawa 235-0008, Japan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Mattilsynets nettsider har en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne antistoffkontrollen. Listen, som tidligere var en del av regelverket, offentliggjøres fra 2010 av kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører at enda et laboratorium kan utføre serologisk testing for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinasjon som kreves for innførsel av hunder, katter og ildere til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis. Rettsakten har neppe vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og er under vurdering av EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.07.2011
Anvendelsesdato i EU
01.08.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 10-10
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0396
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro