Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/297/EF av 26. mars 2009 som endrer vedtak 2008/866/EF med hensyn til dets anvendelsesperiode

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2008/866/EF som forbyr import av muslinger fra Peru i en periode begrenset til 31. mars 2009. Det er funnet grunn til å forlenge denne perioden til 30. november 2009, og vedtaket endres i overensstemmelse med dette.

Merknader
Vedtak 2008/866/EF er gjennomført i forskrift 18. november 2008 nr. 1236 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru som er tidsbegrenset til 31. mars 2009. Tidsbegrensningen i forskriften må endres i samsvar med vedtak 2009/297/EF til 30. november 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2009
Anvendelsesdato i EU
16.04.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.03.2009
Anvendes fra i Norge
27.03.2009